Neka jedu kolace

AriAri 

Godina je 1789. Pogrbljen lutaš hodnicima Versaillesa i razbijaš glavu kako riješiti financijsku krizu do koje su doveli tvoj otac i djed, Luj 14.i 15. Problem je što država nema novaca, a poreze plaća samo 3. stalež. Shvaćaš da je vrijeme za promjene ali se bojiš gnjeva svećenstva i plemstva ukoliko ih natjeraš da plaćaju porez kao ostatak Francuske. Ti ćeš:
sazvati Parlament
nametnuti veći porez 3. staležu
odšetati u knjižnicu razbistriti um