||| O DATAPOUŠTI |

Zdeněk Záhora

Když se podíváš nad sebe, vidíš drobné zdroje světla v dálce. Stan se nahoře zužuje do špičky, která nikdy není dokončena.
<i>Možná jsou to {~fragmenty čísel|nedělitelná pravidla|prostorové mocnosti|reprezentace jiného světa}?</i>
"Hvězdy," odpověděl Kronikář na nevyřčenou myšlenku.
Na moment toho jedince zkoumáš pohledem, ale jeho vzorce nevyvolávají žádné paměťové bloky.
"Kdo jsi?" ptá se Kronikář.
Nevím.
Nic.
...